Museum Sea Art, Struer åbnede 1. marts 2019 og har frem til 1. december haft 364 åbningstimer. Besøgstallet har været beskedent. De første 3 måneder lå fortov og indgang i opgravning, afspærring og fliserod.

Området ved museet er blevet meget dødt efter ophør af bager- og frisørforretning , karreen Ringgade 100-110 revet ned og blokkene i Søndergade har fået indgang på bagsiden.

Det har givet lederen god mulighed for at arbejde med søfartshistorie på anden vis, og der er udgået adskilligt skriftligt fra hans hånd. Artikel om den belgiske skibsportrætmaler A. de Clerck er lavet til Marstal Søfartsmuseums årbog, til bladet ”Færgefarten” er produceret to artikler, til det svenske blad ”Länspumpen” er produceret en artikel og i Struer er udkommet bogen ”Struers Søfartsbog – Skibe . Skippere . Skæbner” som kom i handelen 15. november.

Den tidligere udgivne bog i serien ”Paketten og rederiet – Søfartshistorie fra Lemvig” er nu på det nærmeste udsolgt.

Besøgstallet er under 200 personer, men inkluderer mange ”særligt kvalificerede” besøgende fra maritime institutioner i ind- og udland.

Der er god trafik på museets hjemmeside, hvilket også har ført til gode udenlandske kontakter.

Til museet er i årets løb indkøbt ca. 16 nye arbejder, heraf 3 stk. udført af Frants Landt og 3 stk. af Otto Stoltenberg, som begge er med i museets arbejds- og indkøbsplan. Desuden har museet modtaget adskillige donationer bestående af både værker, bøger og maritime artefakts.

Der har været aflagt studiebesøg på Sjöhistoriska Museet i Stockholm og Marstal Søfartsmuseum samt de små svenske søfartsmuseer i Skillinge og Brantevik.

Museum Sea Art har ikke været indkaldt til forhandlinger omkring den fortsatte restaurering og omdannelse af ”De røde huse” i Thyborøn til fremtidig museumsbrug. Det står således fortsat hen i det uvisse, om en flytning af museet og integrering i Sea War Museums fremtid i West Coast Center Jutland kan finde sted.

2020 vil byde på en udvidelse af åbningstiden til ca. 500 timer, således sommer-åbningstiden vil løbe fra midt i juni til midt i august.

 

Årsberetning MSA 2019