Det nedlagte Kystcenteret i Thyborøn er ved at blive ombygget til nyt stort maritim-historisk museumscenter i tre etager med bl. a. stort forskningsbibliotek, konferencecenter og flere relevante maritime samlinger og udstillinger.

Mellem centeret og MSA er indgået en aftale om, at centeret ved køb overtager en del af de rummelige artefakts fra MSAs samlinger, som kan indpasses i centerets planlagte udstillinger (galionsfigurer, skibsmodeller m.v.)

Endvidere er MSAs samlinger af skibsportrætter af danske skibe som er forulykkede i forbindelse med krigshandlinger i både Første og Anden Verdenskrig overgået til Centeret, hvor den fremtidige udstilling af disse arbejder vil være indpasset. Det drejer sig om ca. 50 arbejder af forskellige kunstnere, og af samme grund er oversigten over disse arbejder udgået af listen med krigsforliste skibe på denne hjemmeside.

 

Aktuelt