Capella

Den svenske tolder

Det er ofte forbundet med vanskelighed at identificere udenlandske skibsportrætmalere, selv om de er rigt repræsenteret i samlinger og museer. Her er hvad den tyske forfatter og samler Karsten Buchholz skriver i sit katalog ”Ship Portrait Artists” om Bror Edvin Bengtsson, efter at have antaget, at der er tale om en dansk maler: Bengtsson can be seen as one of the last artists who migth have earned his living from portraing ships. It would be unfair to speak about his works, which were executed in a simple style. The compiler can imagine that he might have been a retired seafarer with a strong love for the last ”old-fashioned” sailing ships.

Bror Edvin Bengtsson (1884-1953) var imidlertid svensk og bosat i Halmstad. Han var ud af gammel sømandsslægt, men led selv af søsyge og måtte gå i land for at arbejde som tolder på havnen i Halmstad. Her fik han kontakt med mange af de småskuder, som kom til havnen for at laste tømmer eller brosten. Specielt kom mange skibe fra Limfjordsområdet med på hans repertoire. Skonnerten ”Capella” af Struer, som vises ovenfor er et typisk eksempel på Bengtssons lidt stereotype malestil.

Bengtsson var en meget flittig maler, og på Lânsbiblioteket i Halmstad opbevarer man syv store samlemapper, hvori en stor del af hans produktion er registreret.

Litt.: Benny Boysen: Limfjordsmalere på lærred og pap. i Historisk Årbog 2007 for Thy og Han Herred s. 21-30

Samme: Skonnert ”Capella” af Struer – et skib der ikke ville dø. i Lokalhistorisk Magasin Struer 2014 s. 35-38

Den svenske tolder