Gerda Toft Else Basse

Dampskibsselskabet Jutlandias S/S ”Gerda Toft” signeret R. M. Stettin 1939 og  Dampskibsselskabet Hetlands M/S ”Else Basse” (ex ”Nordkap”) signeret R. Matthias Hbg 1956. Billederne har næsten samme mål.

To malere eller én og samme person?

I forsøg på at identificere to marinemalere kom de svenske forfattere til bogen om svenske skibsportrætmalere ”Skutemålare”, Sture Händel (1929-2016) og Johnny Riert efter en nærmere billedanalyse på den tanke, at der kunne være tale om én og samme maler, men med forskellige signaturer og lokaliteter.

Stil og malemåde var den samme med brug af blandingsteknikker med både olie, akvarel og gouache, og hvis der ses bort fra en vis stilistisk udvikling.

Signaturen R. Mattson eller blot R. M. arbejdede i Stettin i 1930erne og signaturen R. Matthias eller blot R. M. med angivelse af bogstaverne Hbg for Hamburg ses på en produktion fra 1950erne frem til ca. 1965. Nogle gange er Hamburg skrevet fuldt ud.

Riert har haft held til at finde frem til, at Mattson i Stettin talte ”mellemsvensk” og måtte være født omkring 1895.

Sture Händel havde kendskab til billeder af Mattson dateret i perioden 1934 – 1940. Alle billederne har en skråtliggende signatur og årstallet understreget.

Händel skriver i et svar til mig, at han har kendskab til et billede signeret R. Matthias, Kiel. Dette billede har ingen datering, men er i signeringsmåde og stil nærmest helt identisk med Mattsons.

I en artikel i det svenske medlemsblad Båtologen nr. 2 – 1997, luftede Händel sin teori om, at Mattson og Matthias kunne være én og samme person, men der kom ingen reaktion på artiklen.

En søgning på Internettet under menuen billeder giver flere resultater for R. Mattson Stettin og for R. Matthias Hbg, som understøtter teorien om, at billederne er udført af samme maler.

Spørgsmålet interesserer og drøftes fortsat i søfartskredse såvel i Sverige som i Tyskland. Kender nogen svaret, vil MSA gerne have besked.

To malere eller én og samme person?