Alfred F. Pedersen

Alfred Pedersen præsenterer sit kirkeskib ”Elona” til Struer kirke, hvor skibet blev ophængt ved en festgudstjeneste 24. august 1980. Konservator Chr. Nielsen ved søfartsmuseet på Kronborg betegnede skibet, som et af Danmarks bedste kirkeskibe.

Kirkeskibsbyggeren fra Struer

Alfred F. Pedersen 1906-1997 var født i Hanstholm, men efter nogle ungdomsår til søs fik han det meste af sit voksne liv i Struer, hvor han blev en meget benyttet modelskibsbygger, og flere af hans arbejder er endt som kirkeskibe eller eftertragtede museumsstykker.

  Alfred Pedersens største arbejde barkskibet ”Liv”, som det tog ham 5 år at bygge, forærede han i 1970 til Sømandshjemmet i Hanstholm. Modellen indgår efter Sømandshjemmets lukning nu i MSA’s samlinger. Efter at ”Liv” var kommet til Hanstholm. fik Pedersen opgaven med at restaurere Hansted kirkes kirkeskib ”Haabet” og året efter ”Haabet Skinnerup” i Skinnerup kirke.

I slutningen af 1970erne tog Pedersen fat på at bygge en model af skonnerten ”Elona” af Faaborg som kirkeskib til Struer kirke. I Struer var skibet en årrække hjemmehørende under navnet ”Nora”. Af tiloversblevet materiel fra kirkeskibet byggedes everten ”Hermann” af Wevelsflet til Struer Museum. Dette skib havde i sin tid med hjemsted i Struer ligget og fragtet tegl på Limfjorden.

Senere blev det til en meget omfattende restaurering af kirkeskibet ”Marie” til Odby kirke på Thyholm, inden der afsluttedes med kirkeskibet ”Karen” til Sir kirke ved Holstebro. Et skib, som Alfred Pedersen opkaldte efter sin afdøde hustru.

Dele af Alfred Pedersens egen samling dannede i 1977 grundlag for en specialudstilling på Struer Museum. I Museum Sea Arts samlinger indgår tre af Pedersens modelskibe samt en mindre ”pæreskude”.

Litt.: Alfred Pedersen: ”Bedstemand på Limfjordens småskibe” I Hardsysselfolk bd. 2 (1982) Gamle vestjyske erhverv s. 66

Kirkeskibsbyggeren fra Struer