Gefion

Emil Hesseldahls billede viser skonnert ”Gefion”, mens skibet med hjemsted på Donsö ved Göteborg sejlede under svensk flag. ”Gefion” var bygget 1899 i Svendborg til et partrederi på Thurø, og skibet kom efter mange år i udlandet tilbage til Danmark, hvor det i 1960erne lå som vrag i Thurøbund, inden det blev ophugget.

En havets vagabond

Det er ikke mange arbejder, man støder på af sømand og marinemaler Emil Hesseldahl (1891-1963), selv om malerens produktion må have været ganske betragtelig.

Skønt født i Vendsyssel var Emil Hesseldahl ud af en stor købmands- og håndværkerslægt fra Thistedegnen. Han stak tidligt til søs og undgik derved faderens ønske om at se sønnen fortsætte familietraditionen.

Som sømand førte Emil Hesseldahl en meget rodløs tilværelse med mange hyrer på store norske sejlskibe. Rømning og hurtige skift var en del af tilværelsen. Hesseldahl søgte eventyret og levede en ustabil tilværelse. En tid var han efterlyst i Australien, men hvor han end endte uden penge på lommen, kunne han tjene til dagen og vejen ved at lave tegninger af skibe.

En tid var Hesseldahl gift med en norsk pige, men det er en helt anden hustru, han dukker op med i Thisted i 1960 efter at have opgivet sølivet. Sammen med hustruen prøver de at leve af deres billedproduktion. Han omtales i byen som marinemaler.

Rastløsheden havde ikke sluppet parret. Da de ankom til Thisted var det i en gammel rutebil, som de parkerede og boede i på havneområdet gennem flere måneder. Rutebilen havde de købt efter mange konflikter med at bo til leje i forskellige byer. De kunne ikke leve med ”dogmer og autoriteter” har parret selv meddelt.

I 1963 var rutebilen parkeret på markedspladsen i Frederikshavn, og her døde Emil Hesselager med et ufærdigt marinemaleri på staffeliet i den gamle rutebil.

Kendskabet til Emil Hesseldahls produktion og liv er stærkt begrænset, så ethvert supplement vil være velkommen i MSA’s arkiver.

En havets vagabond