Dronning Louise
Karakteristisk for de Clercks billeder er dimensionen og de stærke farver på skibenes flag. Brig ”Dronning Louise” af København har netop taget lods om bord og er her vist med alle de flag, der gør en genkendelse mulig uden egentlig påskrift, men kaptajn A. N. Christensen har sikkert ønsket at få sit navn på billedet, som maleren har signeret 1891.

Rembrandt fra Antwerpen

Når man er døbt Aristidus Amatus Joannes Declerck, så er det oplagt, at man i stedet for sit navn omtales på anden vis f. eks. med relation til erhverv og virkested, og det blev til ”Rembrandt fra Antwerpen”. Selv foretrak skibsportrætmaleren at skrive sig som A. de Clerck (1841-1899).

Selv om det kun er et fåtal af hans billeder, som er signeret, så er de let genkendelige – faktisk er de så karakteristiske, at det er svært at tage fejl.

A. de Clerck var meget betaget af Scheldeflodens munding ved indsejlingen til den by, hvor han største delen af sit liv virkede. Lodsbådene her og det karakteristiske fyrtårn er sikre elementer på en stor del af hans billeder, som udførtes i både akvarel, gouage, olie og emalje.

Ordet Rembrandt skal ikke opfattes som et kvalitetsstempel, men snarere som et udtryk for en stor produktion. De Clerck nåede aldrig op på niveau med de kendte skibsportrætmalere i Antwerpen, Loos og Mohrmann, men blev storleverandør til de mindre formuende aftagere.

Det var da også som ”Maritime Folk Art artist” de Clerck blev betegnet ved en større udstilling med hans arbejder på Maine Maritime Museum i USA tilbage i 1992.

Fra 1872 frem til 1878  boede og virkede de Clerck i Liverpool England. Derefter boede og virkede han frem til sin død i Antwerpen, hvor hans kone drev et værtshus i havnekvarteret, hvilket gjorde det let for maleren at finde kundeemner.

En række skandinaviske museer har arbejder af de Clerck. De ses gerne i mangel på signatur præsenteret som anonyme arbejder, og ikke sjældent bærer de præg af at have været en tur i skammekrogen, inden man blev klar over den kvalitet, som de Clercks billeder kan rumme uden egentlig kunstnerisk kvalitet.

Litt.: Benny Boysen: Rembrandt fra Antwerpen, i Marstal Søfartsmuseums årbog 2019
Litt.: Benny Boysen: “Rembrandt fra Antwerpen” Om marinemaleren de Clerck, i Lokalhistorie fra Søndeled og Risør årbog 2020 (Norsk)

Rembrandt fra Antwerpen