Benny Boysen, museumsleder

Jens E. Olesen, særlig ambassadør

Gudrun Gormsen, museal sparringspartner

Ove Kristensen, museumshåndværker

Desuden er til museet knyttet et advisory board af tidligere museumsfolk og kulturhistorikere bestående af leder, håndværker og konservator.

Tilknyttede medarbejdere